0

Ví dụ trang nội dung sử dụng Accordion

Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click Online Video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document.

Tại sao bán tại đây?

–  VNailMarket giúp xử lý toàn bộ các vấn đề về cập nhật thông tin sản phẩm, quản lý gian hàng, quảng cáo marketing, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, processing online payment và nhiều hỗ trợ khác giúp việc bán hàng online trở nên đơn giản và hiệu quả. Người bán chỉ cần tập trung vào việc nhập và ship hàng mà thôi.

–  VNailMarket được quảng cáo trả tiền 24/7 và được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng nail Việt giúp seller tiếp cận nhiều khách hàng hơn với chi phí thấp hơn.

Chi phí thế nào?

Hợp tác với VNailMarket là miễn phí, chúng tôi sẽ chỉ hưởng 10% commision khi bán được hàng

Lưu ý chính sách này chỉ áp dụng cho các đối tác với trên 50 sản phẩm.

Khi nào bên Bán sẽ nhận được tiền?

Người bán có thể nhận tiền theo từng đơn hàng, theo một mức tiền hàng bán được, hoặc theo chu kỳ thời gian. Chúng tôi sẽ dựa trên quy mô bán hàng của bạn để có những thỏa thuận thích hợp.

To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries.

Themes and styles also help keep your document coordinated. When you click Design and choose a new Theme, the pictures, charts, and SmartArt graphics change to match your new theme. When you apply styles, your headings change to match the new theme.

Save time in Word with new buttons that show up where you need them. To change the way a picture fits in your document, click it and a button for layout options appears next to it. When you work on a table, click where you want to add a row or a column, and then click the plus sign.

Reading is easier, too, in the new Reading view. You can collapse parts of the document and focus on the text you want. If you need to stop reading before you reach the end, Word remembers where you left off – even on another device.