0

White Round File 80/80 50pcs

Price: $10.95
  • Dũa móng tay chất lượng chuyên nghiệp, chống nước
  • Đầu tròn, màu trắng và 80 grit mỗi mặt
Weight0.35 lbs
Dimensions4.3 × 4 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “White Round File 80/80 50pcs”

Your email address will not be published.