0

White Round File 80/100 50pcs

Price: $10.95
  • Dũa móng tay chất lượng chuyên nghiệp, chống nước
  • Đầu tròn, màu trắng và 80 grit và 100 grit
  • 2 mặt có số hạt khác nhau để linh hoạt sử dụng hơn
Weight0.8 lbs
Dimensions7 × 6.5 × 0.4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “White Round File 80/100 50pcs”

Your email address will not be published.