0

White Round File 100/100 50pcs

Price: $10.95
  • Dũa móng tay chất lượng chuyên nghiệp, chống nước
  • Đầu tròn, màu trắng và 100 grit mỗi mặt
Weight1 lbs
Dimensions8 × 7 × 0.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “White Round File 100/100 50pcs”

Your email address will not be published.