0

Wax Warmer Collars 50/pk (cut)

Price: $4.50
  • Phù hợp với hầu hết các máy làm ấm sáp có kích thước tiêu chuẩn
  • Số lượng: 50 miếng
Weight11.2 lbs
Dimensions4 × 3.9 × 2.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Wax Warmer Collars 50/pk (cut)”

Your email address will not be published.