0

Volcano 3XC – Nail Drill Bit

Price: $20.00

Đầu dũa phá bột Volcano 3XC

Detailed Description

  • Đầu dũa phá bột được làm bằng cacbua vonfram chất lượng cao: loại bỏ nhanh chóng acrylics hoặc gel móng tay.
  • Công cụ hỗ trợ dũa móng chuyên nghiệp cho tiệm nail.
Weight0.02 lbs
Dimensions2.2 × 0.5 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Volcano 3XC – Nail Drill Bit”

Your email address will not be published.