0

V Pink Cutter

Price: $13.95
  • Cắt móng tay acrylic để tạo chữ V hoàn hảo
  • Không cần thêm mẫu bằng giấy. Cũng có thể được sử dụng cho airbrushing
  • Bao gồm các kích thước từ 1-11
Weight0.81 lbs
Dimensions3 × 3 × 0.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “V Pink Cutter”

Your email address will not be published.