0

Triple Tips Cutter (Regular-C)

Price: $21.95
  • 9 kích cỡ khác nhau trong bộ 3 cái.
  • Để bột Trắng hoặc Hồng khô khoảng 15 giây trước khi phủ lên móng.
  • Sau đó, sử dụng Q French để cắt các vùng màu trắng hoặc hồng
Weight0.02 lbs
Dimensions2.2 × 2.2 × 1.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Triple Tips Cutter (Regular-C)”

Your email address will not be published.