0

Triple Tips

Price: $21.00
  • 9 kích cỡ khác nhau trong bộ 3 cái.
  • Để bột Trắng hoặc Hồng khô khoảng 15 giây trước khi phủ lên móng.
  • Sau đó, sử dụng Q French để cắt các vùng màu trắng hoặc hồng!
Weight0.1 lbs
Dimensions2 × 2 × 1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Triple Tips”

Your email address will not be published.