0

Towel Steam 360

Price: $1,550.00
  • Tính năng bao gồm đèn báo để bạn biết khi nào cần đổ đầy mực nước,
  • Tính năng tự động tắt để đảm bảo an toàn và điều chỉnh nhiệt độ
  • Cảnh báo mực nước thấp.
Weight112 lbs
Dimensions21.5 × 19 × 56 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Towel Steam 360”

Your email address will not be published.