0

Tornado 5XC – Nail Drill Bit (silver)

Price: $20.00

Đầu dũa phá bột Tornado 5XC (bản màu bạc)

Detailed Description

  • Đầu dũa phá bột được làm bằng cacbua vonfram chất lượng cao: loại bỏ nhanh chóng acrylics hoặc gel móng tay.
  • Công cụ hỗ trợ dũa móng chuyên nghiệp cho tiệm nail.
Weight0.02 lbs
Dimensions2.2 × 0.5 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Tornado 5XC – Nail Drill Bit (silver)”

Your email address will not be published.