0

Taylor White 90 Powder Cabinet

Price: $2,500.00
  • Kệ trưng bày móng và bột nhúng
  • Màu sắc: trắng
  • Có 3 đèn led phía trên đầu
  • Kệ 3 cấp, có thể chứa 224 Dip Powder & 1400 sơn móng tay
  • 12 tủ nhỏ có thể chứa 112 bột nhúng và 640 sơn móng tay Tổng cộng 336 Dip và 2040 sơn móng tay
  • Thêm 4 tủ lớn để lưu trữ.
Weight800 lbs
Dimensions89.25 × 15 × 80 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Taylor White 90 Powder Cabinet”

Your email address will not be published.