0

Taylor Polish Powder Wall Rack

Price: $300.00
  • Giá treo trưng bày sơn móng, bột nhúng
  • Có thể chứa tới 426 sơn móng, hoặc 104 bột nhúng
  • Màu sắc: xám và trắng
  • 8 giá để
Weight150 lbs
Dimensions48 × 4.5 × 41.5 in

Other products

Loading...
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Sonoma Double Nail Table

Sonoma Double Nail Table

$855.00
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00

Reviews

Be the first to review “Taylor Polish Powder Wall Rack”

Your email address will not be published.