0

T-Timelless Pad Set (gray color)

Price: $300.00

Detailed Description

  • Set bọc lưng ghế T-Timelless Pad Set
  • Chống Acetone
  • May bằng máy công nghiệp đường chỉ chắc chắn và đẹp
  • Design sang trọng
  • Tăng thêm lựa chọn với 7 màu
Weight30 lbs
Dimensions23 × 5 × 50 in

Other products

Loading...
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
La Rose Nail Dryer Table

La Rose Nail Dryer Table

$1,999.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00

Reviews

Be the first to review “T-Timelless Pad Set (gray color)”

Your email address will not be published.