0

T-Timelless Pad Set (black color)

Price: $300.00

Detailed Description

  • Set bọc lưng ghế T-Timelless Pad Set
  • Chống Acetone
  • May bằng máy công nghiệp đường chỉ chắc chắn và đẹp
  • Design sang trọng
  • Tăng thêm lựa chọn với 7 màu
Weight30 lbs
Dimensions23 × 5 × 50 in

Other products

Loading...
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00

Reviews

Be the first to review “T-Timelless Pad Set (black color)”

Your email address will not be published.