0

Stickey Base 32oz

Price: $36.95
  • Cố định sơn móng tay vào móng để tránh bị bong tróc và sứt mẻ.
  • Cải thiện khả năng mòn màu của móng tay.
Weight2 lbs
Dimensions4.5 × 4.5 × 10.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Stickey Base 32oz”

Your email address will not be published.