0

Start to Finish Formaldehyde Free Formula 0.5 oz

Price: $6.95

Detailed Description

  • OPI Start to Finish Nail kết hợp sơn nền, sơn phủ và chất làm bền móng tự nhiên trong một!
  • Công thức đa công dụng này có thể được sử dụng riêng biệt như một lớp nền, lớp phủ trên hoặc lớp sơn dưỡng móng.
  • Ngăn ngừa móng tay bị ố vàng, sứt mẻ và yếu đi.
  • Công thức không chứa formaldehyde

Weight0.04 lbs
Dimensions1.91 × 1.56 × 4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Start to Finish Formaldehyde Free Formula 0.5 oz”

Your email address will not be published.