0

Start To Finish 1/8oz

Price: $1.95
  • OPI Start to Finish Nail kết hợp sơn nền, sơn phủ và chất làm bền móng tự nhiên trong một!
  • Công thức đa công dụng này có thể được sử dụng riêng biệt như một lớp nền, lớp phủ trên hoặc lớp sơn dưỡng móng.
  • Ngăn ngừa móng tay bị ố vàng, sứt mẻ và yếu đi.
  • Chứa 0,5 fl oz chất đánh bóng. Lớp nền, lớp phủ trên và lớp sơn dưỡng móng tự nhiên trong một công thức hiệu quả cao
Weight0.04 lbs
Dimensions1.91 × 1.56 × 4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Start To Finish 1/8oz”

Your email address will not be published.