0

Stainless Steel Cup with Lid

Price: $4.95
  • 100% thép không gỉ chống gỉ, chuyên nghiệp và nhìn sạch sẽ.
  • Có thể được sử dụng độc lập hoặc để thay thế cốc lỏng lớn nhất của bộ Bột và Dung dịch: LC701, LC702, LC703.
  • Đường kính: 2.2.
Weight9 lbs
Dimensions2 × 2 × 2.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Stainless Steel Cup with Lid”

Your email address will not be published.