0

Soak Off Tray Black

Price: $2.50
  • An toàn với acetone
  • Nhỏ cho phép sử dụng một lượng axeton hạn chế
  • Được thiết kế công thái học để tạo sự thoải mái
  • Dễ dàng làm sạch bằng nước xà phòng nóng
Weight0.9 lbs
Dimensions7.41 × 5.6 × 1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Soak Off Tray Black”

Your email address will not be published.