0

Small Powder Brush

Price: $3.95
  • Cọ quét bụi, do qúa trình làm móng tạo ra
  • Thiết kễ chắc chắn, sợi lông gắn bền vững
Weight0.03 lbs
Dimensions1.4 × 1.4 × 3.4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Small Powder Brush”

Your email address will not be published.