0

Silver Tweezer (Yellow)

Price: $3.95
  • Nhíp nối lông mi
  • Các nhíp nối mi này được thiết kế để có diện tích bề mặt tối đa ở đầu tiếp xúc, để dễ sử dụng khi kẹp mi
Weight0.5 lbs
Dimensions4 × 1 × 0.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Silver Tweezer (Yellow)”

Your email address will not be published.