0

Set of 20 Pens For Babies

Price: $2.80
  • Chiều cao của bút: 16cm.
  • Loại sản phẩm: Bút kim nước.
  • Size ngòi: 0.5mm.
  • Đầu bi siêu nhỏ, nét chữ thanh, viết chữ đẹp, mực trơn, đều.
Weight1.1 lbs
Dimensions6.29 × 3.93 × 3.93 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Set of 20 Pens For Babies”

Your email address will not be published.