0

SC Large Barrel M – Nail Drill Bit (blue)

Price: $18.00

Đầu dũa chạy mịn SC Large Barrel M

Detailed Description

  • Đầu dũa chạy mịn chất lượng cao, bén, cho người làm bột lâu năm
  • Công cụ hỗ trợ dũa móng chuyên nghiệp cho tiệm nail
Weight 0.02 lbs
Dimensions 2.2 × 0.5 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “SC Large Barrel M – Nail Drill Bit (blue)”

Your email address will not be published.