0

Salon Appointment Book – 4 Column 200 pages AB104

Price: $6.00
  • Cuốn sổ hẹn với các cột rộng để giữ cho lịch trình của bạn gọn gàng và dễ đọc.
  • Với 200 trang (100 tờ) và 4 cột mỗi trang cuốn lịch trình này sẽ cung cấp những ngày hẹn vô tận.
  • Bìa cực dày, đóng gáy xoắn được tráng phủ và các góc trang được bo tròn tạo nên một cuốn sổ tay đẹp trường tồn với thời gian.
Weight10.6 lbs
Dimensions13.5 × 7 × 0.75 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Salon Appointment Book – 4 Column 200 pages AB104”

Your email address will not be published.