0

Reusable Nail Form

Price: $5.50

5 cái mẫu móng tay kim loại có thể tái sử dụng

  • Có các đường đánh dấu trên mỗi hình dạng móng tay giúp cung cấp hướng dẫn chính xác để làm cho móng tay của bạn đẹp.
  • Thích hợp để mở rộng móng tay acrylic / mở rộng móng gel UV
Weight0.1 lbs
Dimensions3.15 × 1 × 1.97 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Reusable Nail Form”

Your email address will not be published.