0

Q Lifts

Price: $8.00
  • Dụng cụ yêu thích của thợ làm móng.
  • Giúp nâng lên và loại bỏ móng acrylic cũ
Weight0.8 lbs
Dimensions7.87 × 1.5 × 1.18 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Q Lifts”

Your email address will not be published.