0

Pro-Wax 100 Wax Warmer

Price: $24.95

Detailed Description

Máy làm nóng sáp Pro Wax Warmer 100

  • Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 0 độ đến 55 độ.
  • Lý tưởng cũng cho Kỹ thuật viên làm móng, trị liệu di động, sinh viên hoặc sử dụng tại nhà.
  • Thích hợp cho tất cả các loại sáp;
  • Thích hợp sử dụng cho các salon chuyên nghiệp.
  • Bao gồm một bộ chuyển đổi nguồn cho bạn.
Weight1.5 lbs
Dimensions8 × 8 × 6.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Pro-Wax 100 Wax Warmer”

Your email address will not be published.