0

Pro-Tec Clear (8 oz)

Price: $49.00

Detailed Description

Tiết kiệm thời gian và bảo vệ móng với loại sơn bóng Pro.Tec có độ bền cao

Chỉ cần sơn lên móng và sấy dưới đèn UV.

  • Không cần lau bằng nước lau gel trước khi sơn
  • Không cần dũa
  • Không có chất cặn
  • Siêu bóng
  • Chống Axeton
Weight0.57 lbs
Dimensions1.97 × 1.97 × 7.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Pro-Tec Clear (8 oz)”

Your email address will not be published.