0

Precision Cuticle Nipper (Titanium)

Price: $34.95
  • Sắc như dao cạo với các đầu nhọn chính xác để cắt lớp biểu bì.
Weight1.6 lbs
Dimensions6 × 4 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Precision Cuticle Nipper (Titanium)”

Your email address will not be published.