0

Practice Fingers – With/Without Nail

Price: $0.75
  • Ngón tay giả để thực hành vẽ móng tay, móng tay acrylic, móng gel, đánh bóng,…
  • Có thể kèm hoặc không kèm móng
Weight0.05 lbs
Dimensions2 × 0.75 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Practice Fingers – With/Without Nail”

Your email address will not be published.