0

Plastic 3Knots 50 Tips Fan Shape Color Chart Clear

Price: $5.00
  • Màu: Clear
  • Đi kèm với giá đỡ nhẫn kim loại
  • 50 miếng + 1 giá đỡ vòng kim loại
  • Nail tips dễ dàng thêm, xóa hoặc sắp xếp lại
Weight0.22 lbs
Dimensions7.6 × 5 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Plastic 3Knots 50 Tips Fan Shape Color Chart Clear”

Your email address will not be published.