0

Pillows Bamboo Air Conditioning

Price: $3.67
  • Gối đầu là mát dịu,êm dễ chịu luôn
  • Hàng không đẹp-không ưng em đền gấp đôi
  • Vỏ Gối trúc điều hòa có 2 mặt. 1 mặt trúc và 1 mặt lụa
  • Giúp bạn có giấc ngủ ngon & sâu hơn.
Weight4.4 lbs
Dimensions21.6 × 13.7 × 3.93 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Pillows Bamboo Air Conditioning”

Your email address will not be published.