0

Paris Nail Polish Rack with Cabinet with LED Light

Price: $799.00
  • Đèn Led các cạnh làm cho lọ sơn móng tay của bạn bắt mắt hơn.
  • Hệ thống lưu trữ và hiển thị tiện lợi từ Gulfstream.
  • Phần giá đỡ màn hình chứa tới 200 lọ sơn móng tay kích thước tiêu chuẩn
Weight250 lbs
Dimensions27 × 17 × 83 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Paris Nail Polish Rack with Cabinet with LED Light”

Your email address will not be published.