0

Paris Nail Polish Rack with Cabinet with LED Light

Price: $799.00
  • Đèn Led các cạnh làm cho lọ sơn móng tay của bạn bắt mắt hơn.
  • Hệ thống lưu trữ và hiển thị tiện lợi từ Gulfstream.
  • Phần giá đỡ màn hình chứa tới 200 lọ sơn móng tay kích thước tiêu chuẩn
Weight250 lbs
Dimensions27 × 17 × 83 in

Other products

Loading...
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00

Reviews

Be the first to review “Paris Nail Polish Rack with Cabinet with LED Light”

Your email address will not be published.