0

Paris Nail Polish Rack With Cabinet

Price: $555.00

Detailed Description

  • Hệ thống lưu trữ và hiển thị trực quan và đẹp mắt
  • Phần giá đỡ màn hình chứa 180 lọ sơn móng tay kích thước tiêu chuẩn
  • Giá đỡ cao 66 inch, rộng 25 inch và sâu 3 inch
  • Kích thước tủ là: cao 17 inch, rộng 27 inch và chiều dài / chiều sâu 17 & 7/8 inch
Weight250 lbs
Dimensions27 × 17 × 83 in

Other products

Loading...
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
Sonoma Double Nail Table

Sonoma Double Nail Table

$855.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00

Reviews

Be the first to review “Paris Nail Polish Rack With Cabinet”

Your email address will not be published.