0

Paris Nail Polish Rack With Cabinet

Price: $555.00

Detailed Description

  • Hệ thống lưu trữ và hiển thị trực quan và đẹp mắt
  • Phần giá đỡ màn hình chứa 180 lọ sơn móng tay kích thước tiêu chuẩn
  • Giá đỡ cao 66 inch, rộng 25 inch và sâu 3 inch
  • Kích thước tủ là: cao 17 inch, rộng 27 inch và chiều dài / chiều sâu 17 & 7/8 inch

Weight 250 lbs
Dimensions 27 × 17 × 83 in

Other products

Loading...
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00

Reviews

Be the first to review “Paris Nail Polish Rack With Cabinet”

Your email address will not be published.