0

Paris Nail Polish Rack With Cabinet

Price: $555.00

Detailed Description

  • Hệ thống lưu trữ và hiển thị trực quan và đẹp mắt
  • Phần giá đỡ màn hình chứa 180 lọ sơn móng tay kích thước tiêu chuẩn
  • Giá đỡ cao 66 inch, rộng 25 inch và sâu 3 inch
  • Kích thước tủ là: cao 17 inch, rộng 27 inch và chiều dài / chiều sâu 17 & 7/8 inch
Weight250 lbs
Dimensions27 × 17 × 83 in

Other products

Loading...
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00

Reviews

Be the first to review “Paris Nail Polish Rack With Cabinet”

Your email address will not be published.