0

New Yolk City – Lacquer

Price: $5.80
  • Công thức tiên tiến không chứa Formaldehyde, Toluene và DBP.
  • Sơn mài móng tay có sắc tố cao, cung cấp độ phủ thủy tinh,, bóng lâu cho móng tay tự nhiên
  • Màu sắc thời thượng
Weight0.01 lbs
Dimensions2 × 2 × 4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “New Yolk City – Lacquer”

Your email address will not be published.