0

Nail Treatments Won’t Chip .6 oz

Price: $5.50
  • Tạo ra một lá chắn polymer bảo vệ móng tay chống sứt mẻ và phai màu khô để có độ bóng sáng cao
  • Lớp phủ bảo vệ
  • Giúp móng tay lâu dài Khô nhanh trên móng
Weight0.04 lbs
Dimensions1.6 × 1.6 × 3.9 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Nail Treatments Won’t Chip .6 oz”

Your email address will not be published.