0

Nail Remover Pusher (Silver)

Price: $3.00
  • Tẩy nhanh lớp biểu bì dễ dàng, trong khi dụng cụ thìa làm sạch nhỏ hơn loại bỏ bụi bẩn và chất tích tụ dưới móng
  • Không làm tổn thương móng tay của bạn, ngược lại với dụng cụ đẩy lớp biểu bì móng tay, việc tẩy sơn móng tay dễ dàng và thoải mái hơn, có thể loại bỏ cảm giác đau khi dùng máy đẩy để ấn và cạo lớp biểu bì chết
Weight0.033 lbs
Dimensions4.875 × 0.4 × 0.4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Nail Remover Pusher (Silver)”

Your email address will not be published.