0

Nail Lacquer NLU16 Good Girls Gone Plaid

Price: $4.73

Detailed Description

  • Sơn móng tay chất lượng cao có khả năng chống phoi.
  • Công thức kem dễ dàng thấm vào móng.
  • Không có tỳ vết.
  • Độ bóng hoàn thiện cao.
  • Cọ chải ProWide độc ​​quyền cho ứng dụng tối ưu
Weight0.15 lbs
Dimensions1.7 × 1.7 × 3.7 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Nail Lacquer NLU16 Good Girls Gone Plaid”

Your email address will not be published.