0

Nail Dipping Container (1 Pc)

Price: $2.00
  • Sản phẩm có thể được sử dụng để trộn tất cả chất lỏng và bột acrylic.
  • Thích hợp cho các chuyên gia, tiệm làm móng, sử dụng trong gia đình.
  • Sử dụng với chất lỏng và bột acrylic
Weight2.4 lbs
Dimensions3 × 2.5 × 2.4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Nail Dipping Container (1 Pc)”

Your email address will not be published.