0

MS Dipping Powder 12 Oz Dark Pink

Price: $60.00
  • Màu sắc tự nhiên, tạo nên lớp bột chắc chắn cho móng.
  • Móng rất bền chắc sau khi sử dụng bột nhúng, có thể kéo dài đến 2-3 tuần mà màu sắc vẫn sáng đẹp, tự nhiên.
  • Khô nhanh và an toàn cho người sử dụng.
Weight0.75 lbs
Dimensions3.5 × 3.5 × 4.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “MS Dipping Powder 12 Oz Dark Pink”

Your email address will not be published.