0

Moon Package

Price: $12,000.00

Detailed Description

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 5 ghế làm móng thư giãn Moon
  • 5 ghế thợ làm móng tay
  • 5 ghế thợ làm móng chân
  • 5 ghế khách hàng ngồi
  • 5 bàn làm móng T105

Tặng thêm: 1 bộ tranh canvas trang trí 8 cái

Weight2320 lbs
Dimensions169.5 × 127 × 48 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Moon Package”

Your email address will not be published.