0

Mini Nails File 5000pcs

Price: $185.00

Đồ dũa móng tay phù hợp với cả móng tay giả và tự nhiên.

Dễ cầm và sử dụng, những tấm dũa này tạo hình móng tay đẹp mắt.

Weight22 lbs
Dimensions10.24 × 5.9 × 7.87 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Mini Nails File 5000pcs”

Your email address will not be published.