0

Matte Acrylic – MAT611 Sweet Mint

Price: $6.50

Bộ sưu tập Matte Acrylic chính xác như âm thanh của nó, một thứ lấp lánh mờ với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau mà hoàn toàn không bóng. Trộn sẵn và sẵn sàng để sử dụng.

Thành phần: Poly (ethyl methacrylate), Poly (metyl methacrylate), Dibenzoyl Peroxide & Các loại Matte Glitters.

Kích thước: 1 oz
Sản xuất tại Mỹ

Weight0.15 lbs
Dimensions2.05 × 2.05 × 1.57 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Matte Acrylic – MAT611 Sweet Mint”

Your email address will not be published.