0

Manicure Bowl

Price: $4.95

Bát làm móng là cần thiết cho bất kỳ quá trình làm móng nào và được thiết kế để phù hợp với bất kỳ bàn tay nào.

Weight0.3 lbs
Dimensions7.2 × 4.8 × 2.2 in

Other products

Loading...
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00

Reviews

Be the first to review “Manicure Bowl”

Your email address will not be published.