0

Manicure Bowl

Price: $4.95

Bát làm móng là cần thiết cho bất kỳ quá trình làm móng nào và được thiết kế để phù hợp với bất kỳ bàn tay nào.

Weight 0.3 lbs
Dimensions 7.2 × 4.8 × 2.2 in

Other products

Loading...
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Camellia Reception Desk

Camellia Reception Desk

$2,610.00

Reviews

Be the first to review “Manicure Bowl”

Your email address will not be published.