0

Mani Venti Package

Price: $3,650.00

Detailed Description

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 5 bàn làm móng T105 (nhôm : thêm $50/mỗi bàn)
  • 5 tủ để đồ D100
  • 5 ghế thợ làm móng
  • 5 ghế khách hàng ngồi

Chưa bao gồm vận chuyển

Weight1710 lbs
Dimensions102.5 × 102.5 × 31 in

Other products

Loading...
Camellia Reception Desk

Camellia Reception Desk

$2,610.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
La Rose Nail Dryer Table

La Rose Nail Dryer Table

$1,999.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00

Reviews

Be the first to review “Mani Venti Package”

Your email address will not be published.