0

Mani Venti Package

Price: $3,650.00

Detailed Description

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 5 bàn làm móng T105 (nhôm : thêm $50/mỗi bàn)
  • 5 tủ để đồ D100
  • 5 ghế thợ làm móng
  • 5 ghế khách hàng ngồi

Chưa bao gồm vận chuyển

Weight 1710 lbs
Dimensions 102.5 × 102.5 × 31 in

Other products

Loading...
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00

Reviews

Be the first to review “Mani Venti Package”

Your email address will not be published.