0

Mani Venti Package

Price: $3,650.00

Detailed Description

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 5 bàn làm móng T105 (nhôm : thêm $50/mỗi bàn)
  • 5 tủ để đồ D100
  • 5 ghế thợ làm móng
  • 5 ghế khách hàng ngồi

Chưa bao gồm vận chuyển

Weight1710 lbs
Dimensions102.5 × 102.5 × 31 in

Other products

Loading...
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00

Reviews

Be the first to review “Mani Venti Package”

Your email address will not be published.