0

Magnetic Pen (Random)

Price: $1.00
  • Tạo kiểu móng tay đẹp và độc đáo một cách nhanh chóng với bút nam châm vẽ móng hoa hai đầu này, được sử dụng với gel vẽ móng mắt mèo, từ tính siêu việt giúp bạn dễ dàng có được hiệu ứng mắt mèo trong vòng 5-10 giây.
Weight0.81 lbs
Dimensions3.15 × 0.31 × 0.31 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Magnetic Pen (Random)”

Your email address will not be published.