0

Magic Glue 5ml – All Season Glue (5ml) – 1 Sec – Best Seller

Price: $28.00

Detailed Description

Sự lựa chọn của nhà tạo mẫu lông mi chuyên nghiệp:

  • Sấy khô nhanh: 1 giây.
  • Lực dính lên đến 7 tuần.
  • Độ ẩm: 55-70%
  • Không bỏng – Không dị ứng
  • An toàn & nhanh khô

 

 

 

Weight0.7 lbs
Dimensions4.7 × 1.9 × 0.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Magic Glue 5ml – All Season Glue (5ml) – 1 Sec – Best Seller”

Your email address will not be published.