0

Madison Powder Cabinet 48 – White

Price: $1,700.00
  • Kệ trưng sơn móng và bột nhúng
  • Màu sắc: trắng
  • Có thể đứng trên sàn
  • Đèn led tích hợp phí trên đầu
  • Có thể giữ 250 Dip Powder 400 sơn móng tay
  • 16 tủ lưu trữ 279 Dip Powder
  • Tổng cộng 522 bột nhúng 2 oz
Weight400 lbs
Dimensions48 × 18 × 97.5 in

Other products

Loading...
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00

Reviews

Be the first to review “Madison Powder Cabinet 48 – White”

Your email address will not be published.