0

Madison Polish Wall Rack 42

Price: $400.00
  • Giá giữ chai treo tường
  • Giữ được 494 OPI sơn móng tay
  • Màu sắc: trắng sáng
  • Kích thước: 42L x 49,5H x 6,5D
Weight300 lbs
Dimensions42 × 6.5 × 49.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Madison Polish Wall Rack 42”

Your email address will not be published.